קורס ביבליותרפיה למטפלים – אוניברסיטת בן גוריון 2015

                                                                   

שילוב טקסטים ככלי התערבות בטיפול

מעוניינים לרכוש כלי טיפולי חדש שיאפשר יצירת דיאלוג עקיף עם מגוון אוכלוסיות?  
ביבליותרפיה מהווה דרך לטיפול רגשי מתחום הטיפולים בהבעה ויצירה העושה שימוש בטקסטים כאמצעי טיפולי כדי לגעת בתכנים נפשיים שונים ולעבדם באופן מעמיק ובטוח.
קהל היעד
הקורס  מיועד לאנשי מקצוע מתחום הטיפול ובריאות הנפש:  עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, מטפלים באומנות , מרפאים בעיסוק ומטפלים משפחתיים.
מטרת הקורס
הכרות עם איכויותיו התרפויטיות של הטקסט ככלי טיפולי, מתן כלים לעבודה עם טקסט למצבים רגשיים שונים ועבור אוכלוסיות שונות ואוכלוסיות בסיכון בפרט.
בין הנושאים בקורס   
    • למה ביבליותרפיה, הכרות עם האיכויות התרפויטיות של טקסט ככלי טיפולי
    • הכרות עם מגוון האפשרויות לעבודה עם טקסט בטיפול
    • טקסט כמצע לדיאלוג בנושאים שונים
    • שיקולים בבחירת טקסט לטיפול
    • עבודה עם הורים וילדים באמצעות ביבליותרפיה
שיטת הלימוד
הקורס ישלב התנסות מעשית של המשתתפים עצמם  באמצעות לקיחת חלק בתרגילי ביבליותרפיה קבוצתיים ובאמצעות התנסות מחשבתית בשילוב ביבליותרפיה בעבודה עם מטופליהם. כמו כן, ישולבו בקורס התייחסויות תיאורטיות וניתוחי מקרה.
היקף
56 שעות אקדמיות 
הקורס מוכר לגמול השתלמות
תעודה
לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת סיום מטעם המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.​
לפרטים והרשמה: טלפון רב קווי: 08-6472626, פקס: 08-6477386

דוא"ל: uces@bgu.ac.il, אתר אינטרנט: www.bgu.ac.il/uces
המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3