קורס בביבליותרפיה למורים, מכללת אחוה 2016

קורס ביבליותרפיה לעובדי הוראה – היחידה להשתלמויות – המכללה האקדמית אחוה

הקורס חושף את המורים המשתתפים בו לאפשרויות השימוש בטקסטים ספרותיים כאמצעי לשיח רגשי עם תלמידיהם, הן באופן פרטני והן באופן קבוצתי.

בקורס נלמדים השיקולים לבחירת טקסט, איכויות תרפויטיות של טקסט ספרותי המתאים לעבודה רגשית, דרכים שונות ליצירת שיח פרטני וקבוצתי – במסגרות חינוכיות –  באמצעות עבודה עם טקסט ועוד.

הקורס משלב בתוכו התייחסויות תיאורטיות מתחום הביבליותרפיה יחד עם התנסות חווית-סדנאית של הלומדים בו, תוך חשיפה למגוון טקסטים ספרותיים מתחום השירה וספרות הילדים.

 

מכתבי סיום שכתבו המשתתפים בסיום הקורס:

ביבליותרפיה 2016 אחוה

 

 

ביבליותרפיה סיגל שלום